تصویر ثابت

کاراخانه

این کارخانه در فاز دوم مجتمع آهن مکان در اتوبان آزادگان واقع شده که توانایی تولید ماهانه 2000 تن ورق رول فرم شده را دارا می باشد 

 

 

SEO Reports for arshehkaran.com