تصویر ثابت

کارخانه

این کارخانه در کهریزک تهران واقع شده است  توانایی تولید روزانه 30 تن ورق رول فرم شده با گام های 75 و 60 میلیمتر و همچنین تولید فلاشینگ گالوانیزه در ابعاد مختلف را دارا می باشد