تصویر ثابت

علاوه بر بازرسی عینی، آزمایش باید شامل خم کردن گل میخ به اندازه تقریبی 30 درجه پس از سرد شدن باشد. آزمایش خم را می توان به کمک یک اهرم و  نه با ضربات چکش انجام داد.در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد انجام آزمایش خمش باید با بارگذاری آهسته از ساقه گل میخ (نه انتهای گل میخ منتهی به جوش) صورت گیرد .

 

دانلود فیلم

در این فیلم با نحوه صحیح تست خمش جوش گل میخ آشنا میشوید 

 

لینک ثابت نوشته شده توسط : arshekaran در چهارشنبه 21 آبان 1393
سایر صفحات:
SEO Reports for arshehkaran.com