تصویر ثابت

موضوع: بدون موضوع / بدون موضوع

یکی از مهمترین دیتایلهای اجرای سقف عرشه فولادی ، نحوه اجرای  دیوارهای برشی بتنی در ساختمانهای اسکلت فلزی می باشد . همانگونه که میدانید در برجهای فلزی بلند عموماً باکس راه پله و آسانسور به وسیله دیوارهای برشی احاطه می گردد همچنین در طبقات زیر همکف وجود دیوارهای حائل پیرامونی ابهاماتی را جهت اجرای سقف عرشه فولادی به وجود می آورد 

می دانیم که حتماً می بایست ورق عرشه فولادی بر روی تیر های اصلی حداقل 5 سانتی متر نشیمن داشته باشد اما اگر این نشیمن اجرا گردد امکان یکپارچه سازی دیوار برشی میسر نمیباشد پس چه کنیم ؟

در زیر ما به شما روش اجرای  دیوار برشی در سقف عرشه فولادی را آموزش می دهیم .

 

چنانچه امتداد دیوار برشی در جهت ورق عرشه فولادی باشد .

1- ابتدا مطابق تصویر ورق عرشه فولادی را مطابق روش معمول اجرا می کنیم  و آرماتور حرارتیرا نیز کار میگذاریم :

2- در مرحله دوم به وسیله پلاستوفوم به ارتفاع 10 سانتی متر و عرض مطابق با دیوار برشی و به کمک رابیتس ( جهت کنترل بتن ریزی ) محدوده بتن ریزی دیوار برشی ایزوله میکنیم :

3- سپس اقدام به بتن ریزی سقف عرشه فولادی مینماییم :

4- هفتاد و دو ساعت پس از بتن ریزی اقدام به برداشتن پلاستوفوم  و برش ورق عرشه فولادی در محل دیوار برشی می نماییم :

5- در این مرحله مطابق تصاویر زیر اقدام به آرماتور بندی و قالب بندی دیوار برشی مینمایییم :

6- و در مرحله آخر اقدام به بتن ریزی دیوار برشی مینماییم :

 

چنانچه امتداد دیوار برشی در جهت عمود بر ورق عرشه فولادی باشد : 

 

لینک ثابت نوشته شده توسط : arshekaran در جمعه 7 آبان 1395
سایر صفحات:

SEO Reports for arshehkaran.com

دریافت کد رتبه جهانی سایت و وبلاگ