آسیبها و روش ترمیم و اصلاح سقف عرشه فولادی

نوشته شده توسط:گروه صنعتی عرشه کاران مجری سقف عرشه فولادی | ۰ دیدگاه
روشهای ترمیم و اصلاح سقفهای عرشه فولادی آسیبهای وارده بر سقفهای عرشه فولادی عمدتاً بر دو بخش می باشند ک الف - آسیبهای وارده به سقف قبل از اجرای بتن ریزی ب - آسیبهای وارده به سقف بعد از بتن ریزی الف : آسیبهای وارده به سقف قبل از بتن ریزی شامل : 1 - تغییر شکلها ماندگار در ورق عرشه فولادی شامل لهید...