آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط با عرشه فولادی

نوشته شده توسط:گروه صنعتی عرشه کاران مجری سقف عرشه فولادی | ۰ دیدگاه
  [مبحث دهم مقررات ملی ساختمان] مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مبحث ششم مقررات ملی ساختمان  تاییدیه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن        مبحث نهم مقررات ملیساختمان  آئین نامه SDI  آئین نامه بتن ایران (آبا)       طراحی سقف های کامپوزیت عرشه فولادی ( متال دک Metal Deck ) منطبق با مبحث دهم مقررات مل...