echo __("Tool to insert static images in the corners of the page")

بازار آهن امروز در یک نگاه - 1397/02/04


بازار آهن امروز در یک نگاه
بعد از دو هفته افزایش شدید قیمت انواع ورق گالوانیزه و سایر آهن آلات به نظر میرسد بازار به ثبات نسبی رسیده و برای هفته پیش رو احتمالاً  کمی کاهش  قیمت در انواع ورقها و سایر آهن آلات خواهیم داشت .

🔺ورق گالوانیزه با 20 تومان کاهش قیمت  نسبت به هفته گذشته  در بازار عرضه شد شد.ورق گالوانیزه هفت الماس با 10 تومان کاهش  قیمت 

به نظر میرسد با توجه رکود بازار مسکن و نبود خریدار ، کاهش قیمت بیشتری در پیش رو داشته باشیم