سامانه آنلاین آنالیز قیمت عرشه فولادی

محاسبه آنلاین کف سازی صنعتی با ماله پروانه ای

سامانه محاسبه آنلاین هزینه کف سازی صنعتی ماله پروانه ای

 

به روزرسانی قیمتها در مورخ 1397/04/16 می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفاع و عیار بتن را مشخص نمایید :

محل پروژه :

تهیه بتن مگر :

بدون هزینه
1,000 تومان
5,000 تومان
6,500 تومان

: مشخصات میلگرد مصرفی

3,400 تومان هر کیلوگرم
3,400 تومان هر کیلوگرم
3,400 تومان هر کیلوگرم
3,400 تومان هر کیلوگرم
3,400 تومان هر کیلوگرم
3,400 تومان هر کیلوگرم
3,400 تومان هر کیلوگرم
3,400 تومان هر کیلوگرم

سخت کننده و ضد سایش :

بدون هزینه
5,200 تومان
6,400 تومان
6,000 تومان
7,600 تومان
8,000 تومان
10,000 تومان

هزینه های اجرا و هزینه های متفرقه

6,500 تومان هر متر مربع
1,500 تومان هر متر مربع
3,000 تومان هر متر مربع
1,500تـومان هـر متر مربع
1,000 تومان هر متر مربع
1,000 تومان هر متر مربع

توضیحات :

0

هزینه حمل میلگرد و پودر سخت کننده تا محل پروژه به عهده کارفرما می باشد .

هزینه تهیه فوق روان کننده و یا هر گونه افزودنی دیگر در صورت درخواست کارفرما جهت اضافه کردن به بتن به عهده کارفرما می باشد

تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار به عهده کارفرما میباشد .

تامین برق مورد نیاز پروژه به عهده کارفرما می باشد .

در صورت نیاز به جرثقیل تامین آن به عهده کارفرما می باشد .