لیست قیمت ورق گالوانیزه عرشه فولادی
به روز شده در : 1397/09/12
نوع ورق واحد ضخامت  عرض به میلیمتر قیمت واحد ورق گالوانیزه به صورت رولی قیمت واحد ورق رول فرم شده عرشه فولادی
 
هفت الماس قزوین
کیلوگرم 0/3 میلیمتر 1000   عدم موجودی     عدم موجودی  
1250   عدم موجودی     عدم موجودی  
0/4 میلیمتر 1000  ريال        105,000   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال        107,000   عدم امکان فرمینگ  
0/5 میلیمتر 1000  ريال           93,800   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           95,700   عدم امکان فرمینگ  
0/6 میلیمتر 1000  ريال           89,800   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           88,700   عدم امکان فرمینگ  
0/7 میلیمتر 1000  ريال           85,500   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           86,100  ريال                 86,800
0/8 میلیمتر 1000  ريال           84,200   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           86,200  ريال                 86,900
0/9 میلیمتر 1000  ريال           84,200   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           85,200  ريال                 85,900
1/0 میلیمتر 1000  ريال           84,700   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           86,200  ريال                 86,900
   
شهرکرد
کیلوگرم 0/3 میلیمتر 1000   عدم موجودی     عدم موجودی  
1250   عدم موجودی     عدم موجودی  
0/4 میلیمتر 1000  ريال        104,800  ريال              105,500
1250   عدم موجودی     عدم موجودی  
0/5 میلیمتر 1000  ريال           92,500   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           93,200   عدم امکان فرمینگ  
0/6 میلیمتر 1000  ريال           87,200   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           87,500   عدم امکان فرمینگ  
0/7 میلیمتر 1000  ريال           87,200   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           87,500  ريال                 88,200
0/8 میلیمتر 1000  ريال           87,200   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           87,400  ريال                 88,100
0/9 میلیمتر 1000  ريال           84,800   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           86,000  ريال                 86,700
1/0 میلیمتر 1000  ريال           85,500   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           87,200  ريال                 87,900
   
امیر کبیرکاشان
کیلوگرم 0/3 میلیمتر 1000  ريال           15,400   عدم امکان فرمینگ  
1250   عدم موجودی     عدم موجودی  
0/4 میلیمتر 1000  ريال        110,300   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال        113,300   عدم امکان فرمینگ  
0/5 میلیمتر 1000  ريال           95,700   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           98,100   عدم امکان فرمینگ  
0/6 میلیمتر 1000  ريال           92,200   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           92,500   عدم امکان فرمینگ  
0/7 میلیمتر 1000  ريال           86,900   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           88,100  ريال                 88,800
0/8 میلیمتر 1000  ريال           85,600   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           87,600  ريال                 88,300
0/9 میلیمتر 1000  ريال           85,600   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           86,600  ريال                 87,300
1/0 میلیمتر 1000  ريال           86,100   عدم امکان فرمینگ  
1250  ريال           87,600  ريال                 88,300
محل تحویل : اتوبان آزادگان - آهن مکان - فاز سوم غربی - پلاک 456
تلفن تماس :   02128429065      09126937024      شهرام زرین کلاه 
www.arshehkaran.com