سازه های گنبدی، مخروطی، هرمی و خاصسقف های گنبدی سیلوهای آرد گندم کارخانه اتحاد 

کارفرما : کاراخانجات آرد اتحاد ، محمد شهر کرج

متراژ : 5000 متر مربع - سال اجرا : زمستان 1396

تلفن تماس نماینده کارفرما :  مهندس قادر احمدی   09120031849 


گنبدهای مجموع کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران 

کارفرما : مهندس نجفی -  تلفن تماس :  09122191854 

متراژ : 1000متر مربع  سال ساخت : بهار 1396


گنبدهای هرمی شکل ویلای خیابان 114 مهر شهر کرج 

کارفرما : مهندس خادمی -  تلفن تماس :  09123667066 

متراژ : 300 متر مربع  سال ساخت : تابستان 1394

Top