پل های ترافیکی فلزی و بتنی


پروژه گالری بهمن گیر پل های اتوبان تهران شمال

متراژ : 3000 متر مربع

کارفرما : شرکت نصیر عمران آریا

تلفن تماس: مهندس تربت   09133175464 


پل کهرود باند جدید جاده آمل 

متراژ : 2800 متر مربع

طول کنسول : 150 سانتی متر اجرا به کمک تیرچه فلزی ، بست و کرپی  به صورت خودایستا 


کارفرما : شرکت راه سازی پارکت

تلفن تماس: 09122432156 مهندس یوسفیان 


پل دوربرگردان بلوار دانش آموز کرج

متراژ : 2800 متر مربع

طول کنسول : 150 سانتی متر اجرا به کمک تیرچه فلزی ، بست و کرپی  به صورت خودایستا 


کارفرما : شرکت راه سازی مولوی

تلفن تماس کارفرما :  مهندس نیک پی   09122380564 

زمان اجرا : زمستان 1394

 


پل گزنک جاده آمل 

متراژ : 900 متر مربع

طول کنسول : 120 سانتی متر اجرا به کمک تیرچه فلزی ، بست و کرپی  به صورت خودایستا 


کارفرما : شرکت راه و پل آرشین کوه

تلفن تماس کارفرما :مهندس تحریری   09113003489

زمان اجرا :  تابستان 1394

 


پل باقر شهر بهشت زهرا 

متراژ : 3800 متر مربع

طول کنسول : 120 سانتی متر اجرا به کمک تیرچه فلزی ، بست و کرپی  به صورت خودایستا 


کارفرما : شرکت ساختمانی دی

تلفن تماس کارفرما :مهندس اکبری 09141436548 

زمان اجرا :  بهار 1395

 


پل  پارسیان عسلویه

متراژ : 1800 مترمربع

طول کنسول : 90 سانتی متر اجرا به کمک پروفیل و بست و کرپی خود ایستا


کارفرما : آقای حبیبی

تلفن تماس کارفرما : آقای حبیبی 0937266140 

زمان اجرا : زمستان 1395

 


پل  تقاطع باغستان شهید بهشتی کرج

متراژ : 3400متر مربع

طول کنسول : 180 سانتی متر اجرا به کمک تیرچه فلزی ، بست و کرپی  به صورت خودایستا 


کارفرما : شرکت  نصر اصفهان

تلفن تماس کارفرما : مهندس تربت   09133175464

زمان اجرا : زمستان 1394

 


پل های آزاد راه تهران شمال قطعه شهرستانک

متراژ : 3800 متر مربع

طول کنسول : 120 سانتی متر اجرا به کمک پروفیل و بست و کرپی به صورت خود ایستا


کارفرما : شرکت  راه و ساختمان اویوول

تلفن تماس کارفرما : مهندس جمشیدی 09122978621 

زمان اجرا : پاییز 1395 الی بهار 1396

 


پل های ترافیکی کمربندی اصفهان  

متراژ : 3400متر مربع

طول کنسول : 95 سانتی متر اجرای به کمک نبشی کشی و بست و کرپی خودایستا بدون جک و اسکافلد 


کارفرما : شرکت راه سازی هنزا

تلفن تماس:  دکتر فراستی    09133652130

زمان اجرا : بهار 1397 


پل محور مهران ایلام 

متراژ : 1950متر مربع

کارفرما : قرارگاه خاتم الانبیاء

تلفن تماس: مهندس آقابیگ  09169078240 


Top