سامانه آنلاین آنالیز قیمت سقف عرشه فولادی


مقایسه سقف عرشه فولادی با سایر سقفها

مقایسه وزنی و ریالی  سقف عرشه فولادی با سایر سقفهای مرسوم در ایران 


نسخه نهایی استاندارد ملی عرشه فولادی

نسخه اول آیین نامه استاندارد ملی عرشه فولادی ایران استاندارد ملی ایران شماره 21973 : سال 1396
ضوابط طراحی و اجرای سقف عرشه فولادی

آخرین دیتایلهای سقف عرشه فولادی

جدیدترین دیتایلها و جزئیات اجرا ویژه سقفهای عرشه فولادی جهت استفاده از بهترین و مقرون به صرفه ترین روش

چه گالوانیزه ای برای سقف عرشه فولادی مناسبتر است

روشهای تجربی و علمی جهت انتخاب و شناسایی بهترین و با کیفیت ترین ورق گالوانیزه جهت انتخاب عرشه فولادی


لیست قیمت انواع پودرهای ضد سایش و سخت کننده

لیست قیمت انواع پودرهای ضد سایش و سخت کننده مخصوص کف سازی صنعتی با ماله پروانه ای

جدول مشخصات و حداکثر فواصل تیرهای فرعی

جدول ضخامت ورق عرشه فولادی ، فواصل و سایز تیرهای فرعی ، مشخصات میلگرد و بتن مصرفی با توجه به بار زنده و مرده و ابعاد دهانه

مشخصات فنی ورقهای عرشه فولادی

ابعاد و اندازه استاندارد ورقهای عرشه فولادی تولید شده در کارخانه های داخلی با گامهای 6 و 7/5 سانتی متری مورد توجه طراحان و مهندسین عمران 


وزن مخصوص انواع ورق عرشه فولادی

وزن مخصوص انواع ورقهای گالوانیزه عرشه فولادی با گامهای 6 و 7/5 سانتی متری با ضخامتهای مختلف

عرشه فولادی و ردیف های مرتبط فهرست بها

عرشه فولادی و ردیفهای مرتبط در فهرست بهای ابنیه - فصل شانزدهم و اضافه بها در فصل هشتم

رزومه و نمونه پروژه ها

تعدادی از پروژه های انجام گرفته ، اجرای بیش از 350 هزار متر مربع سقف عرشه فولادی در تمام نقاط ایران 

Top

عرشه فولادی ، فروش گلمیخ ، ماله پروانه ، کفسازی صنعتی ، فزودنیهای بتن ، کاشت میلگرد