یکی از ابهاماتی که در چند سال اخیر دلیل مجادله و بحث بین محاسبان و طراحان سقفهای عرشه فولادی بوده است وجود گسستگی در بتن مسلح در سقف عرشه فولادی می باشد بدین شکل که مطابق دیتایل زیر :

 

گسستگی در بتن مسلح در سقف عرشه فولادی
گسستگی در بتن مسلح در سقف عرشه فولادی

بتن موجود در قسمت مقعر عرشه فولادی هیچگونه ارتباطی با بتن مسلح سطح یکپارچه فوقانی ندارد ، و به اعتقاد برخی طراحان که ما نیز آنرا منطقی و محق میدانیم بتن موجود در قسمت مقعر و کاسی شکل عرشه فولادی به دلیل عدم وجود میلگرد ارتباطی با سطح فوقانی و عدم وجود المان کششی جز ایجاد بار مرده اضافی به میزان تقریبی 90 کیلوگرم در متر مربع هیچگونه نقش موثری در دال بتن نداشته و تنها بتن مسلح به ارتفاع 5 سانتی متر در ناحیه فوقانی سطح ورق متال دک را میتوان یک دال بتن موثر در این نوع سقف تلقی کرد .

به منظور رفع این اشکال عمده  طی بررسی  و تحلیل و مدل سازی اقدام به تهیه دیتایل جدیدی گردیده که در شکل زیر ملاحظه میفرمایید :

دال بتنی یکپارچه
دال بتنی یکپارچه

در این دیتایل به کمک تعدادی سنجاقی V شکل به فواصل 20 سانتی متر  و درگیر کردن این میلگرد با میلگرد حرارتی سطح فوقانی دال بتنی یکپارچه و موثری ایجاد گردیده که  به کمک این المان جدید اکنون میتوان ارتفاع موثر دال بتن را 12 سانتی متر تلقی کرد.

 عرشه فولادی چیست؟


مطالب مرتبط: