گلیخ عرشه فولادی چیست؟


ضوابط جوشکاری گلمیخ در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان     

روش اصولی اجرای گلمیخ در عرشه فولادی


ضوابط عمومی گلمیخ :

هندسه گلمیخها باید برای انجام جوش قوس الکتریکی به وسیله تجهیزات اتوماتیک خاص اینکار مناسب باشد.

گلمیخ لوکا loka

نوع واندازه گل میخ باید در نقشه ها مشخصات فنی خصوصی ویا سایر مدارک طراحی تعریف شود.

هر گلمیخ باید دارای یک حلقه محافظ حرارت از جنس سرامیک یا مصالح مناسب دیگر باشد.

ضوابط مکانیکی گلمیخ:

گلمیخها باید از جنس میله های سرد کشیده شده باشد.سطح قطعه ای که گلمیخها به آن جوش می شوند باید عاری از هرگونه فلس،زنگ،رطوبت ویا هرگونه مواد مضری که مانع از انجام یک جوش مطمئن و خوب می شوند ،باشد.این سطوح ممکن است با برس سیمی سنگزدن تمیز شوند.

جوش گلمیخ

حفاظ قوسی یا حلقه سرامیک حافظ جوشکاری باید بطور کامل خشک باشد.اگر به دلایلی مثل رطوبت موجود در هوا یا اثر باران مرطوب شده باشد باید قبل از استفاده به مدت 2 ساعت در دمای 120 درجه قرار گیرد تا بطور کامل خشک باشد.

فواصل طولی و عرضی برشگیرهای گلمیخ از یکدیگر و همچنین فاصله آنها از لبه بال تیر یا شاهتیر نسبت به آنچه که در نقشه ها نشان داده شده می تواند حداکثر 25 میلیمتر مغایرت داشته باشد.حداقل فاصله لبه پایه گلمیخ از لبه بال تیر مساوی قطر گل میخ بعلاوه 3 میلیمتر است .این فاصله نباید کمتر از 38 میلیمتر باشد.

در مورد گلمیخهایی که در داخل بتن مدفون می شوند حلقه سرامیکی باید شکسته و برداشته شود.

در مورد سایر گلمیخها شکستن حلقه سرامیکی اجباری نیست لیکن بهتر است انجام شود.

تکنیک جوشکاری گلمیخ:

گلمیخها با استفاده از تجهیزات خودکار جوشکاری گلمیخ که به یک منبع انرژی جریان یکسو با قطبیت مثبت متصل است جوش داده شوند.(دستگاه Studwelding)

گان دستگاه استاد ولدینگ

در حین جوشکاری تفنگی مربوطه باید تا زمان سفت شدن فلزلت مذاب در موقعیت اولیه جوشکاری و بدون حرکت نگاه داشته شود.

در حالتیکه دمای فلز پایه کمتر از 18- می باشد یا سطح جوشکاری مرطوب است باید از انجام جوشکاری پرهیز کرد.

در متراژهای پایین و یا در پروژه هایی که امکان تامین برق سه فاز مورد نیاز مقدور نیست میتوان از اینورتر جهت جوش مستقیم گلمیخ به سازه فلزی استفاده نمود در این روش می بایست قبلاً ورق گالوانیزه در محل اتصال گلمیخ بریده شود و سپس گلمیخ جوشکاری گردد ، در هر حال باید آزمون تست جوش گلمیخ با اهرم با زاویه 60 درجه انجام گیرد و گلمیخ نباید از محل اتصال جوش شکسته و یا جدا گردد 

ضوابط ارزیابی گلمیخها:

گلمیخهای مورد استفاده در ورقهای ذوزنقه ای آزمایش باید با مصالحی باشد که بیانگر شرایط اجرایی باشند.

 • آزمایش خمش
 • آزمایش پیچش
 • آزمایشش کشش

کنترل در حین ساخت :

 • علاوه بر بازرسی عینی آزمایش باید شامل خم کردن گل میخ به اندازه تقریبی 30 درجه پس از سرد شدن باشد.تست جوش گلمیخ

 • آزمایش خم را می توان به کمک یک اهرم و نه ضربات چکش انجام داد.
 • در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد انجام آزمایش خمش باید با بارگذاری آهسته صورت گیرد تا گل میخ در اثر ترد شکنی از بین نرود.
 • هنگامیکه یک گلمیخ غیر قابل پذیرش از سطح عضو تحت تنش کششی برداشته می شود سطحی که گلمیخ مورد نظر از آن قسمت حذف شده باید سنگ زده شده و صاف و همسطح گردد.

الزامات فنی در خصوص تهیه و اجرای گل میخ :

 1. گلمیخ ها بایستی عاری از هرگونه زنگ زدگی ، روغن ، رطوبت و هرگونه مواد زائد دیگر باشد .
 2. حلقه سرامیکی محافظ جوشکاری می بایست به طور کامل خشک باشد ، در غیر اینصورت قبل از اجرا بایستی به مدت 2 ساعت در دمای 170 درجه سانتیگراد خشک و سپس مورد استفاده قرارگیرد .
 3. در سازه های فولادی با اتصالات خمشی ، در فاصله ای برابر با ارتفاع تیر از بر ستون اجرای گلمیخ مجاز نیست و مهار عرشه ها در این نواحی صرفاً با استفاده از پرچ و یا خال جوش مجاز می باشد .
 4. در صورت مشخص نبودن آرایش گلمیخ های روی تیرهای اصلی در نقشه ها ، با رعایت بند فوق ، گلمیخ ها بایستی به صورت یک کنگره در میان اجرا شوند .
 5. تپانچه جوشکاری تا پایان عملیات جوشکاری و سفت شدن حوضچه مذاب بایستی به صورت عمودی در محل جوشکاری نگه داشته شود .
 6. پس از اتمام جوشکاری و سرد شدن حوضچه مذاب ، حلقه های سرامیکی بایستی شکسته و برداشته شوند .
 7. جوشکاری در مواقعی که دمای فلز پایه 18- درجه سانتیگراد است و یا سطح ورق به دلیل نزولات جوی مرطوب می باشد مجاز نیست .
 8. حداقل ارتفاع گلمیخ ها بعد از نصب نباید کمتر از ۴۰ میلیمتر از بالای ورق ذوزنقه ای باشد.
 9. گلمیخ ها را می توان از روی ورق فولادی ذوزنقه ای ویا مستقیما به عضو فولادی جوش نمود . در هر حال باید گلمیخ ها روی بال ذوب شود .
 10. فواصل گلمیخ های برشگیر در امتداد تیر تکیه گاهی نباید از ۹۰۰ میلیمتر تجاوز نماید .

ضوابط نصب در سقف مرکب عرشه فولادی : 

1- اتصال عرشه به تکیه گاه : عرشه فولادی باید توسط جوش نقطه ای ، جوش گوشه و یا اتصال های مکانیکی به تکیه گاه های سازه ای متصل شود تا از لغزش عرشه روی تیر تکیه گاهی جلوگیری گردد ، فاصله متوسط اتصال عرشه به تیر تکیه گاهی در امتداد عمود بر عرشه نباید از 300mm بیشتر شود و نیز بیشینه این فاصله نباید از 450mm فراتر رود ، در طراحی دیافراگم کف ممکن است به اتصال های با فواصل کمتر نیاز باشد . 

- اتصال های مکانیکی ( انفجاری و ضربه ای ) طره ها

1- اتصال همپوشانی باید در انتهای طره ها و نیز در فواصل حداکثز 300mm در طول آن صورت صورت پذیرد .

2- هر کنگره عرشه باید به تکیه گاه پیرامونی و نیز به اولین تکیه گاه داخلی متصل شود . پیش از آن که هرگونه باری به طره وارد شود ، باید اتصال های هم پوشانی ورق ها و میز اتصال عرشه به تکیه گاه ها اجرا گردد . پیش از بتن ریزی طره ، باید دهانه مجاور آن بتن ریزی شده باشد . فاصله اتصال دهنده های عرشه از لبه ورق ، باید بر اساس استاندارد طراحی اتصال ها تعیین شود . 

اتصال های مکانیکی : 

1- اتصال های مکانیکی به روش های شلیکی ، ضربه ای یا پیچی می توانند برای اتصال عرشه به تکیه گاه استفاده شوند ، این اتصالات باید الزامات مقاومتی و بهره برداری را تامین نمایند . 

2- هنگامی که اتصال ها از نوع شلیکی و ضربه ای باشند ، مقاومت هر اتصال دهنده و نیز حداقل ضخامت بال تکیه گاه باید بر اساس اسناد معبر تولید و یا مدارک قابل پذیرش برای مراجع دارای صلاحیت تعیین شود . 

3- اتصالات پیچی همواره در صورت استفاده از طول پیچ متناسب با مجموع ضخامت عرشه و بال تکیه گاه می تواند به کار گرفته شود .

اتصال اجزای الحاقی : 

1- اجزای الحاقی سازه ای برای انتقال نیروهای وارده باید در فواصل کمتر از 300mm به تکیه گاه ها و یا عرشه متصل شوند ، اجزای الحاقی غیر سازه ای برای تامین الزامات بهره برداری باید در فواصل کمتر از 600mm به تکیه گاه ها و یا عرشه متصل شوند . 

2- برای اتصال اجزای الحاقی می توان از جوش یا اتصال های مکانیکی استفاده نمود .

گلمیخ و شعله پوش سرامیکی حدود 4 درصد کل هزینه سقف عرشه فولادی را تشکیل می دهد.

منابع :

نسخه اول آیین نامه استاندارد ملی عرشه فولادی ایران استاندارد ملی ایران شماره 21973 : سال 1396

ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمانمطالب مرتبط: