یکی از مهمترین دیتایلهای اجرای سقف عرشه فولادی ، نحوه اجرای  دیوارهای برشی بتنی در ساختمانهای اسکلت فلزی می باشد . همانگونه که میدانید در برجهای فلزی بلند عموماً باکس راه پله و آسانسور به وسیله دیوارهای برشی احاطه می گردد همچنین در طبقات زیر همکف وجود دیوارهای حائل پیرامونی ابهاماتی را جهت اجرای سقف عرشه فولادی به وجود می آورد 

می دانیم که حتماً می بایست ورق عرشه فولادی بر روی تیر های اصلی حداقل 5 سانتی متر نشیمن داشته باشد اما اگر این نشیمن اجرا گردد امکان یکپارچه سازی دیوار برشی میسر نمیباشد پس چه کنیم ؟

در زیر ما به شما روش اجرای  دیوار برشی در سقف عرشه فولادی را آموزش می دهیم .

در تصاویر زیر نحوه اجرای سقف عرشه فولادی در مکانهایی که دیوار حائل و یا برشی وجود دارد و ما قبل از اجرای دیوار میخواهیم سقف عرشه فولادی را تکمیل و  بتن ریزی نماییم نمایش داده شده است :

ابتدا در فاصله 10 سانتی متری دیوار برشی یک عدد نبشی نمره 10 اجرا میکنیم ، فاصله 10 سانتی متری بدین دلیل می باشد که در زمان قالب بندی دیوار حائل و یا برشی مشکلی برای قالب بندی ایجاد نگردد و قالب فلزی به راحتی بتواند از پشت نبشی عبور نماید :

 

دیوار برشی

 

درادامه ورقهای عرشه فولادی بر روی نبشی اجرا میگردد حال اگر سقف عرشه فولادی با دیوار حائل و یا برشی درگیر نبود به راحتی توسط  اجرای فلاشینگ دوربندی سقف عرشه فولادی را آرماتوربندی و بتن ریزی می نماییم .

فلاشینگ دوربندی

اما چنانچه میلگردهای سقف عرشه می بایست با میلگردهای دیوار برشی و یا حائل درگیر شوند فلاشینگ ها را سوراخ کرده و میلگرد انتظار را به صورت خم L شکل به گونه ای که مزاحم عملیات قالب بندی نگردد  اجرا و اقدام به بتن ریزی سقف عرشه فولادی می نماییم . حال چنانچه بخواهیم بتن سقف عرشه فولادی و دیوار حائل و یا برشی را همزمان انجام دهیم نیازی به اجرای فلاشینگ نیست کافیست قالب تا زیر نبشی اجرا گردد و پس از آرماتوربندی بتن سقف و دیوار همزمان اجرا گردد ، البته در این حالت با توجه به اینکه قالبها مدولار می باشد و ممکن است دقیقاً به زیر نبشی نرسند و یا از آن عبور نمایند باید از قالب بندی چوبی استفاده نمود .

بتن ریزی سقف عرشه فولادی

 

بتن سقف عرشه فولادی

 

جهت اجرای همزمان روشهای زیر توصیه می گردد :

چنانچه امتداد دیوار برشی در جهت ورق عرشه فولادی باشد .

1- ابتدا مطابق تصویر ورق عرشه فولادی را مطابق روش معمول اجرا می کنیم  و آرماتور حرارتی را نیز کار میگذاریم :

آرماتور حرارتی

2- در مرحله دوم به وسیله پلاستوفوم به ارتفاع 10 سانتی متر و عرض مطابق با دیوار برشی و به کمک رابیتس ( جهت کنترل بتن ریزی ) محدوده بتن ریزی دیوار برشی ایزوله میکنیم :

دیوار برشی

3- سپس اقدام به بتن ریزی سقف عرشه فولادی مینماییم :

بتن ریزی سقف عرشه فولادی

4- هفتاد و دو ساعت پس از بتن ریزی اقدام به برداشتن پلاستوفوم  و برش ورق عرشه فولادی در محل دیوار برشی می نماییم :

برش ورق عرشه فولادی

5- در این مرحله مطابق تصاویر زیر اقدام به آرماتور بندی و قالب بندی دیوار برشی مینمایییم :

قالب بندی دیوار برشی

6- و در مرحله آخر اقدام به بتن ریزی دیوار برشی مینماییم :

بتن ریزی دیوار برشی

 

چنانچه امتداد دیوار برشی در جهت عمود بر ورق عرشه فولادی باشد : 

قالب بندی دیوار برشی

مطالب مرتبط: