شبکه مش بافته شده آماده :

مزایا :

1- صرفه جویی در وقت به سبب سرعت اجرای بسیار بالا 10 برابر آرماتوربندی حرارتی

2- کاهش پرت و دورریز میلگرد و در نتیجه صرفه اقتصادی .

3- امکان محاسبه مقدار دقیق مش مورد نیاز 

4- رعایت دقیق و کامل فواصله شبکه و جلوگیری از جابجایی میلگرد در حین و یا قبل از بتن ریزی وزن مش آماده


محاسبه آنلاین وزن و قیمت ورق ، میلگرد ، گلمیخ و بتن سقف عرشه فولادی :