روشهای ترمیم و اصلاح سقفهای عرشه فولادی

آسیبهای وارده بر سقفهای عرشه فولادی عمدتاً بر دو بخش می باشند ک

الف - آسیبهای وارده به سقف قبل از اجرای بتن ریزی
ب - آسیبهای وارده به سقف بعد از بتن ریزی

الف : آسیبهای وارده به سقف قبل از بتن ریزی شامل :
1 - تغییر شکلها ماندگار در ورق عرشه فولادی شامل لهیدگی ، سوراخ شدگی ، پاره شدگی ورق .
2 - شکستگی و کنده شدن گلمیخها .

ب - آسیبهای وارده به سقف بعد از عملیات بتن ریزی شامل :
1- در رفتن ورق عرشه فولادی در حین عملیات بتن ریزی .
2- شکم دادن ورق عرشه فولادی .
3- ترک خوردن بتن .
4- همچنین مواردی مانند فراموشی و یا تغییر محل داکتها و بازشوها در سقفهای عرشه فولادی می باشد که در این بخش به شیوه های اصولی ترمیم و اصلاح آنها خواهیم پرداخت .

تغییر شکلهای ماندگار در ورقهای عرشه فولادی قبل از بتن ریزی :
بسیار مشاهده گردیده است که ورقهای عرشه فولادی در هنگام بارگیری ، حمل ، تخلیه در محل پروژه و یا در اثر سقوط اجسام سنگین روی سقف دچار لهیدگی ، پارگی و یا تغییر
شکلهای ماندگار می گردند ، مطابق ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساخمان استفاده از ورقهایی که دچار تغییر شکلهای ماندگار گردیده به گونه ای که ایستایی ورق از میان رفته باشد
مجاز نمی باشد . در چنین مواقعی ورق از محل نشیمن خود بر روی تیر اصلی ( و نه تیر فرعی ) به وسیله دستگاه سنگ فرز بریده شده و ورق سالمی جایگزین می گردد .
در مواردی که در اثر سقوط جسمی برنده و تیز ورق دچار پارگی شده است در صورتیکه طول محل پارگی حداکثر یک یک دهم طول ورق و یا 10 سانتی متر باشد توسط یک قطعه ورق 50
تا 70 سانتی متری محل آسیب دیدگی همپوشانی و اقدام به بتن ریزی گردد .

آسیبهای گلمیخ :
چنانچه در زمان تست جوش گلمیخ به وسیله اهرم گلمیخ از محل خود کنده شد . به هیچ عنوان به وسیله دستگاه استاد ولدینگ اقدام به جوش مجدد گلمیخ ننمایید زیرا در مرحله اول در
اثر برثراری قوس الکتریکی قدرتمند دستگاه استاد ولدینگ و حرارت بسیار زیاد مقدار زیادی از آب آهن تیر گرفته شده و باعث کاهش مقاومت کششی آن میگردد در صورت تکرار این روش در
همان نقطه ضعف بیشتری در تیر ایجاد میگردد و ایستایی آنرا به طرز چشمگیری کاهش میدهد ، بنابراین برای جوش مجدد گلمیخ میبایست محل جوش قبلی به وسیله مینی فرز تمیزکاری
گردیده و گلمیخ سالمی را به روش جوشکاری با اینورتر جوش و الکترود پیش گرمایش 7014 نمره 3 که به مدت 30 دقیقه در آون قرار گرفته باشد جوشکاری نمود .
البته ذکر این نکته لازم است که چنانچه فقط 5% از گلمیخها در یک سقف دچار مشکل باشند مطابق آیین نامه میتوان از اصلاح آنها چشمپوشی کرد ، زیرا ترمیم آنها برای سقف به مراتب
مضرتر است .

گلمیخها


در صورتیکه در حین عملیات بتن ریزی یک از ورقها به دلیل کمانش و یا لغزش از محل خود در رفت میبایست بلافاصله از زیر ( زیرا آرماتور حرارتی امکان ورق گذاری از بالا را نخواهد داد ) یک
قطعه ورق سالم به طول پشت تا پشت تیر فرعی ( معمولاً به طول بین 1/50 تا 2/20 ) در محل خود مستقر و در قسمت فوقانی نیز توسط ورق به طول 30 تا 50 سانتی متر عملیات
همپوشانی در محل تیرهای فرعی انجام و اقدام به ادامه عملیات بتن ریزی نمود .

در صورتیکه در حین عملیات بتن ریزی متوجه کمانش و یا شکم دادن ورق و یا خیز مثبت در ورق بیشتر از 3 سانتی متر شدید ( که این امر به سه دلیل اتفاق میافتد 1- استفاده از ورق با
ضخامت کم و یا گام پایین 2- فاصله زیاد تیرهای فرعی از یکدیگر 3- کوپه کردن بتن در یک نقطه توسط عوامل بتن ریز ) چنانچه ورق دچار تغییر شکل ماندگار نگردیده باشد . بلافاصله با بیل
حجم بتن روی ورق در آن محل کاسته شود و به وسیله جک و شمع و تخته و یا تراورس تکیه گاهی در فاصله بین دو تیر فرعی ایجاد گردد و به وسیله پیچهای بالابرنده جک ورق به محل
قبلی خود بازگشته ( با 2 سانتی متر خیز منفی ) و اقدام به تکمیل بتن ریزی نمایید .

ترک خوردن بتن پس از عملیات بتن ریزی
چنانچه این ترکها به صورت مویی و به عرض کمتر از 2 میلیمتر باشد . خطری برای سقف ایجاد نمی نماید و دلیل آن اسلامپ بالای بتن و یا حرارت زیاد سقف و یا کیورینگ غیر اصولی و
ناکافی سقفها می باشد .
اما در صورتیکه عرض ترک بیشتر از 2 میلیمتر باشد و به وسیله روشهای ترمیم ترک با اپوکسی های مخصوص این کار اقدام به پر کردن ترکها نمایید .

روشهای ترمیم ترک


چنانچه نیاز به برش قسمتی از سقف جهت ایجاد بازشو و یا جمع آوری کل سقف عرشه فولادی بتن ریزی شده بود اگر ابعاد بازشو کمتر از 80*80 سانتی متر باشد به وسیله گرانیت بر و یا دستگاه کاتر بتن و ورق عرشه برش خورده و بازشو ایجاد گردد.
در صورتیکه بازشو در ابعاد بزرگتر بود مطابق اشکال زیر ابتدا سقف توسط ناودانی و اتصالات پیچ و مهره به وسیله جرثقیل مهار و توسط دستگاه کاتری که بتواند تا عمق 15 سانتی متری بتن را برش دهد سقف برش خورده و قسمت برش شده توسط جرثقیل پایین گذاشته می شود :

 

 

ورق سخت کننده

 

 

سقف برش خورده

منطقه کاتر خورده

قسمت برش شده

 

 

 


مطالب مرتبط: