در پروژه هایی که پوشش ورق عرشه فولادی آنها چپ و راست و یا اصطلاحاً شطرنجی می باشد ، جهت فرار بتن در زمان بتن ریزی می بایست انتهای ذوزنقه ای شکل ورق گالوانیزه مسدود گردد که به 3 روش انجام میگیرد :

1- کوبیدن و چکش کاری انتهای ذوزنقه ای :

که کارگر با استفاده از چکش سنگین و یا پتک اقدام به له کردن و کوبیدن انتهای ذوزنقه ای ورق گالوانیزه عرشه فولادی می نماید که به دلیل کاهش نشیمنگاه تکیه گاهی ورق و همچنین منظره زشت ورق عرشه فولادی از زیر سقف در پروژه هایی که سقف عرشه فولادی به صورت اکسپوز و یا نمایان است ، به هیچوجه توصیه نمی گردد .

2- ایجاد شکاف در قسمت ذوزنقه ای و پاکتی کردن انتهای ورق :

در این روش اپراتور مجری سقف در روی گام فوقانی ورق عرشه فولادی به وسیله سنگ فرز و یا قیچی دو شیار به طول حداکثر 10 سانتی متر ایجاد کرده و به وسیله  چکش سنگین اقدام به پاکتی کردن ورق گالوانیزه عرشه فولادی می نماید ، هرچند این روش از روش شماره 1 بهتر و فنی تر است اما باز هم همان دو ایراد روش بالا یعنی کاهش سطح تکیه گاهی و همچنین بد منظر کردن ورق گالوانیزه به شکلی خفیف تر مشهود است :

پاکتی کردن ورق گالوانیزه عرشه فولادی

 

 

3- استفاده از درپوش ذوزنقه ای گالوانیزه :

در این روش انتهای ورق به وسیله ورق ذوزنقه ای شکل گالوانیزه متناسب با ابعاد ورق عرشه فولادی بسته می شود که علاوه بر زیبایی به دلیل عدم کاهش سطح تکیه گاهی و نشیمن ورق توصیه می گردد ، در تصویر زیر نمونه ای از این نوع درپوش  به ارتفاع 7 سانتی متر با یک خم به عرض 3 سانتی متر که توسط پیچ سر مته ای بر روی گام فوقانی ورق عرشه فولادی مهار گردده مشاهده می گردد 

درپوش ذوزنقه ای گالوانیزه

 

 

درپوش ذوزنقه ای گالوانیزه