سامانه محاسبه آنلاین وزن و قیمت عرشه فولادی در 30 ثانیه 

مشخصات مقاطع سقف های کامپوزیت عرشه فولادی ( Metal Deck ) عبارتند از :

ARSHEHKARAN - Technical data          ( اطلاعات فنی )
Quartly Unit Item
1250 ± 20 mm عرض رول ورق گالوانیزه Coil Width
950 ± 5 mm عرض مفید ورق فرمینگ شده Cover Width
0.7 - 1.0 mm ضخامت ورق Thickness of Sheet
75 mm ارتفاع یا عمق عرشه Deck Depth
303 ± 2 mm فاصله مرکز به مرکز پاشنه ها Pitch
153 ± 3 mm عرض متوسط در کنگره عرشه Averege Width Rib
2300 mm حداکثر دهانه قابل پوشش بدون شمع بندی Maximum Span
200 - 400 N/mm2 حداقل مقاومت تنش تسلیم ورق Minimum Yield Strength
HDG ( Hot Deep Galvanized ) نوع ورق گالوانیزه Kind of Z Coating
15%  - 35% صرفه جویی در وزن سازه فولادی Structures Saving

ورق با گام  75mm

مشخصات مقاطع سقف های کامپوزیت عرشه فولادی 75MM
مشخصات مقاطع سقف های کامپوزیت عرشه فولادی 75MM

 

ورق با گام  60mm :

مشخصات مقاطع سقف های کامپوزیت عرشه فولادی 60MM
مشخصات مقاطع سقف های کامپوزیت عرشه فولادی 60MM

 

مشخصات مقاطع سقف های کامپوزیت عرشه فولادی 1
مشخصات مقاطع سقف های کامپوزیت عرشه فولادی 1
مشخصات مقاطع سقف های کامپوزیت عرشه فولادی 2
مشخصات مقاطع سقف های کامپوزیت عرشه فولادی 2

مطالب مرتبط: