سامانه محاسبه وزن و قیمت سقف عرشه فولادی در 30 ثانیه 


آیتم های مورد استفاده جهت اجرای سقف عرشه فولادی در سازه های فلزی و یا سازه های سبک LSF شامل ردیفهای زیر می باشد .

1- ردیف 160706 از فصل شانزدهم فهرست بهای پایه رشته ابنیه ( تهیه و اجرای تاوه فلزی ماندگار (Metal Deck)، برای پوشش سقف، به همراه گل‌میخ‌ها و اتصالات مربوط، مطابق مشخصات فنی ) 

سقف عرشه فولادی در فهرست بها

وزن ورق عرشه فولادی را از این جدول استخراج نمایید .

گلمیخ  به ارتفاع 115 میلیمتری به وزن 290 گرم .

 گلمیخ به ارتفاع 100 میلیمتری به وزن 260 گرم  .

وزن فلاشینگ به طور متوسط در هر متر مربع  400 گرم . 

2- استفاده از اضافه بهای ردیف 080304 فصل هشتم فهرست بهای ابنیه ( اضافه بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، هرگاه ضخامت، بتن برابر 15 سانتی‌متر یا کمتر باشد. ) 

عرشه فولادی و فهرست بها

 

3-  جهت آرماتوربندی از ردیفها و اضافه بهای متناسب با سایز و نوع میلگرد مورد استفاده از فصل هفتم فهرست بهای ابنیه استفاده نمایید .

4- جهت بتن ریزی نیز متناسب با مشخصات فنی بتن از ردیفهای فصل هشتم فهرست بهای ابنیه استفاده نمایید .

5- فراموش نگردد هزینه های حمل مصالح آهن ، شن ، ماسه و سیمان را متناسب با فواصل مورد توافق با کارفرما و یا دستگاه نظارت از ردیفهای فصل حمل و نقل فهرست بهای ابنیه دریافت نمایید .


مطالب مرتبط: