جهت مدل‌سازی و طراح سقف‌های کامپوزیت عرشه فولادی از نرم‌افزار ETABS و نرم‌افزار مخصوص طراحی این سقف که قابلیت مدل‌سازی سقف در حالت‌های مختلف و با در نظر گرفتن المان‌های متغیر این سقف (ضخامت و شکل ورق فولادی، با شمع‌بندی یا بدون شمع‌بندی، ضخامت دال‌بتنی، میلگرد، گل میخ و …) را دارا می‌باشد استفاده می‌شود. 

 

 

در ضمن نرم فزار دیگری نیز به نام  SkyDeck Design Software  توسط متخصصین ایرانی طراحی گردیده و برای عموم در دسترس است 

مدل‌سازی و طراح سقف‌های کامپوزیت عرشه فولادی