جدول مشخصات اجزای به کار رفته در تیرچه کرومیت
طول تیرچه ورق تحتانی تقویت میلگرد تحتانی نبشی فوقانی تقویت نبشی فوقانی زیگزاگ میانی پلیت برشگیر در ابتدا و انتهای تیرچه پلیت تیغه سخت کننده وسط  وزن یک متر طول 
ضخامت mm عرض cm
9 تا 10 متر 4 14   Ø14 L= 4.00m L50*50*5   Ø14 L= 3.00m   Ø14 600*100*4 2000*100*4     29.0
8 تا 9 متر 4 14 - L50*50*5 -   Ø14 600*100*4 1000*100*4     17.3
7 تا 8 متر 4 14   Ø10 L= 2.00m L40*40*4   Ø10 L= 2.00m   Ø14 500*100*3 400*100*3     12.5
5/5 تا 7 متر 4 14 - L40*40*4 -   Ø12 400*100*3 400*100*3     11.2
4 تا 5/5 متر 3 12 - L40*40*4   Ø10 L= 2.00m   Ø12 400*100*3 -   9.0
2/5 تا 4 متر 3 12 - L40*40*4 -   Ø12 300*100*3 -   8.4
کمتر از 2/5 متر 3 10 - L30*30*3 -   Ø10 300*100*3 -       6.7

مطالب مرتبط: