کلاف عرضی در سقف تیرچه کرومیت

                                                                          

کلاف عرضی( کلاف میانی ) ، تای بیم یا ژوئن ( Tie beam ) در تمامی دهانه های سقف های کرومیت لازم الاجرا است. اجرای کلاف عرضی در سقف های کرومیت علاوه بر ایجاد کمربندی بتنی در وسط دهانه ها که موجب تقسیم دهانه های بزرگ به دهانه های کوچکتر و توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه بلوک است به دلیل استفاده نکردن از جک و شمع در زیر تیرچه های فلزی باعث مهار تیرچه ها و جلو گیری از کمانش بال فوقانی تیرچه ها و ریزش سقف در هنگام بتن ریزی می گردد. اجرای کلاف عرضی بدین صورت است که پس از جوشکاری تیرچه های کرومیت و قرار دادن بلوک ها مابین تیرچه ها ، فاصله ای به عرض حداقل 10 و حداکثر 14 سانتیمتر عمود بر تیرچه ها در بین بلوک ها ایجاد می گردد. در داخل کلاف عرضی یک عدد میلگرد حداقل نمره 12 آجدار و بالای کلاف عرضی نیز یک عدد میلگرد نمره 12 یا 14 یا 16 آجدار بر روی بال فوقانی تیرچه ها ، تیرهای فرعی کناری و در صورت وجود تیر فرعی در وسط دهانه ، به آنها جوش داده می شود. تصویر زیر : نمونه ای از اجرای کلاف عرضی در سقف کرومیت نبشی تیرچه قبل از جوش میلگرد تای بیم بوسیله اهرم به صورت قائم قرار گرفته و سپس جوش می شود. در دهانه های بزرگ بهتر است که از میلگرد 16 برای بالای کلاف عرضی استفاده نمود و همچنین جوشکاری طوری باشد که باعث ضعیف شدن نبشی تیرچه نگردد. میلگرد تحتانی کلاف عرضی نیز علاوه بر ورق تیرچه کرومیت ، در دو سر انتهایی کلاف عرضی نیز باید به تیرهای فرعی جوش داده شود.

در تیرچه هایی که به دلیل طول زیاد نیاز به ورق نری به عنوان تقویت عضو کششی تیرچه ( ورق پایین تیرچه ) است میلگرد داخلی کلاف عرضی به میلگرد زیگزاگ تیرچه جوش می شود. کلاف عرضی می بایست در یک خط مستقیم اجرا گردد و همچنین میلگرد بالا و پایین کلاف عرضی نیز به صورت موازی قرار گیرند. به دلیل جوشکاری میلگردها به کلاف عرضی نیازی به نصب سنجاقک که معمولا در سقف های تیرچه بلوک معمولی استفاده می شود نمی باشد.

تعداد کلاف میانی در سقف کرمیت بستگی به طول دهانه دارد. برای دهانه های 3 الی 5/5 متر یک کلاف عرضی و از طول 5/5 متر الی 7/5 متر دو کلاف عرضی لازم است ،در هر صورت فاصله بین دو کلاف عرضی نباید از 2/5 متر بیشتر باشد ، ولی برای دهانه های کوچکتر از 3 متر نیازی به ایجاد فاصله نیست ولی جوش دادن میلگرد ضروری است.               

داخل کلاف میانی نیز در هنگام بتن ریزی با بتن پر می گردد. برای قالب بندی زیر کلاف میانی از 3 روش می توان استفاده نمود.

1- تخته هایی به ضخامت 2 سانتیمتر و عرض فاصله ایجاد شده ، در زیر کلاف میانی توسط سیم آرماتوربندی به تیرچه ها بسته می شود که این تخته ها پس از بتن ریزی باز می شود ، اجرای صحیح کلاف میانی علاوه بر مقاومت سقف ، باعث زیبا شدن سقف اجرا شده می گردد.

2- استفاده از ورق فلزی به ضخامت حداقل 3 میلیمتر که به بال تحتانی تیرچه کرومیت جوش داده می شود . این قالب ها در زیر کلاف عرضی باقی می ماند به همین علت استفاده از این روش از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.

3- استفاده از قالب های بتنی که به قالب ریپ معروف است. طول ، عرض و ضخامت قالب ریپ به ترتیب 60 ، 10 و 5 سانتیمتر می باشد. درون این قالب های بتنی یک عدد میلگرد 12 قرار دارد که از دو سر قالب حدود 5 سانتیمتر بیرون است. میلگردهای خارج شده از قالب ریپ به ورق تیرچه ها جوش داده می شود. در صورت استفاده از قالب ریپ نیازی به میلگرد داخلی کلاف عرضی نمی باشد.


مطالب مرتبط: