شرکتهای مجری سقف عرشه فولادی میبایست به نکاتی که در اینجا به شرح آنها میپردازیم توجه کافی داشته باشند و در حین عملیات اجرایی آنها را بکار بندند. رعایت این نکات از دوباره کاریهای احتمالی جلوگیری کرده و در واقع راهکارهایی هستند برای حفظ ایمنی،بهره وری و ضوابط فنی.

 

الف ) قراردادن  بسته های ورق  عرشه فولادی بر روی اسکلت :

 

 • هیچ گاه یک بسته ورق را روی بسته دیگر قرار ندهید.
 • درصورتی که به هر دلیلی دو بسته ورق روی یکدیگر قرارداده شود باید در اولین فرصت بسته رویی را جابجا نمود البته اینکار در صورتی که جرثقیل در اختیار نباشد، کار دشوار و پرخطری خواهد بود چرا که کارگران می بایست ورقها را تک تک از روی بسته برداشته و در محلی مجاور بسته زیرین روی یکدیگر بچینند.
 • برای قراردادن بسته های ورق بر روی تیرها می بایست با استفاده از پلان تیرریزی ساختمان، یک "نقشه چینش" (نقشه شاپ) تهیه نمود و در زمان ورود بسته های ورق را طبق این نقشه روی تیرها قرار داد.
 • برای اینکه جهت قرارگیری بسته های ورق عرشه بر روی تیرها اشتباه نشود می بایست در همان محل کارخانه ی  فرمینگ ورق ها، با رنگ قرمز یک خط ضخیم عمودی روی بدنه بندیل ها کشیده شود .در نقشه شاپ می بایست جهت قرارگیری بندیل های ورق عرشه فولادی را مشخص کنید. این کار با رسم یک فلش جهت دار برروی بندیل های ورق عرشه فولادی انجام می شود.(مطابق شکل)
 • آنچه که اهمیت دارد این است که در هنگام قراردادن بسته های ورق عرشه فولادی، خط قرمز را درهمان جهتی که نقشه شاپ داده شده است،جانمایی کنید.
 • توجه داشته باشید اگر به هر دلیلی نتوانستید این کار را را انجام دهید، حتما اکیپ اجرایی خود را درجریان این موضوع قرار دهید تا از دوباره کاری جلوگیری کرده باشید.
 • مورد دیگری که در هنگام قراردادن بندیل های ورق عرشه فولادی بروی اسکلت باید رعایت نمایید این است که این بندیل ها می بایست بصورت  یک درمیان بصورت چپ و راست قراگیرند. (مطابق شکل )
 • دقت داشته باشید که هرگز انتهای بسته های ورق عرشه فولادی از یکدیگر عبور نکنند. چرا که در اینصورت برداشتن و پخش ورقها به سختی و کندی انجام خواهد گرفت .
 • به خاطر داشته باشید که گل میخ ها را نیز به همراه بندیل های ورق به ارتفاع مورد نظر حمل کنید چرا که در غیر اینصورت باید این کار را به صورت دستی انجام دهید که با توجه به سنگین بودن گل میخ ها ، انجام این کار آسان  نخواهد بود.

 

 

قراردادن بسته های ورق عرشه فولادی بر روی اسکلت

قراردادن بسته های ورق عرشه فولادی

ب ) ویژگی های جان پناه پیرامونی ( محافظ پرتگاهها )

 • در صورتی که جان پناه در وسط تیر کناری نصب شود ، شما دسترسی مناسبی به لبه ی تیر نخواهید داشت و نمی توانید فلاشینگ را بدرستی نصب کنید.
 • اگر جان پناه مطابق شکل بصورت طره ای ساخته و نصب شود. اکیپ اجرای سقف می تواند با تسلط کامل ورق های عرشه فولادی و فلاشینگ را نصب کند و گل میخ ها را جوش دهد.
 • در مواقعی که امکان ساخت و نصب جان پناه بصورت طره ای وجود ندارد و باید آن را در وسط تیر پیرامونی نصب کرد می بایست مطابق شکل حداقل ارتفاع 45 سانتیمتر را رعایت نمود

 

 

محافظ پرتگاهها

جان پناه پیرامونی

ج ) بتن ریزی

 • لوله تخلیه بتن را باید بطور متناوب و با دقت حرکت داد تا از تجمع بتن در یک نقطه جلوگیری شود. برای این کار به دو کارگر نیاز دارید. یکی برای جابجا کردن لوله و یکی برای پخش کردن بتن بیرون آمده از لوله . دقت داشته باشید که بیش از چهار نفر نباید در اطراف لوله تخلیه بتن حضور داشته باشند.
 • حتی الامکان بتن ریزی را از نواحی روی تیرهای میانی آغاز کنید.
 • لوله تخلیه بتن می بایست بصورت خوابیده روی سقف جابجا شود نه به صورتی که از سقف جدا شده و در نتیجه بتن در هنگام خروج از لوله به روی سقف پرتاب شود.
 • مجددا تاکید می کنیم که از تجمع بتن در یک نقطه به شدت خودداری کنید.

لوله تخلیه بتن

 • این موارد را نیز قبل از شروع بتن ریزی کنترل نمایید:
 •   1. درصورت وجود شمع بندی از مطابقت آن با نقشه اطمینان حاصل کنید.
 •   2. از تمیز بودن سقف و عدم وجود اشیا و ابزار اضافی بر روی سقف مطمئن شوید.
 •   3. آرماتوربندی راچک کنید.
 •       4. آرماتورها باید بگونه ای ثابت شده باشند که در هنگام بتن ریزی جابجا    نشوند.

 

بتن ریزی


نحوه اجرای سقف عرشه فولادی

د ) شمع بندی :

 • در صورتی که طراحی سقف بگونه ای انجام شده باشد که به شمع بندی نیاز داشته باشید. معمولا دو حالت کلی از شمع بندی خواهید داشت .
 1. - یک ردیف شمع در وسط دهانه
 2. - دوردیف شمع در یک سوم دهانه از هر طرف
 • هریک از این دو حالت از شمع بندی را داشته باشید باید به موارد زیر توجه داشته باشید.
 • هیچ گاه درمحل تکیه گاه شمع ها، ورق های عرشه فولادی را قطع نکنید.
 • هیچ گاه درمحل تکیه گاه شمع ها، ورق های عرشه فولادی را به شمع ها متصل نکنید.
 • همانطور که میندانید شمع از دو قسمت جک و تخته ی چهارتراش تشکیل شده است که هردوی اینها می بایست سالم بوده و متناسب با بار وارده  انتخاب و بکارگرفته شوند. بخصوص تخته ی چوبی باید دارای عرضی متناسب با ضخامت ورق عرشه فولادی هندسه ی آن و همچنین طول دهانه باشد.
 • بطور معمول فاصله جک ها از یکدیگر درحدود یک متر می باشد. و عرض تکیه گاه که در واقع همان عرض تخته ی چوبی می باشد  بین 75 تا 100 میلیمتر است.
 • نکته قابل توجه در مورد تخته های چهارتراش چوبی اینست که این تخته می بایست حتی المقدور یک تکه بوده و کل عرض دهانه را پوشش دهد. (یعنی یک تخته ی بلند باشد نه چند تخته کوتاه )
 • پایه های جک ها باید در موقعیتی مطمئن و ثابت قرارداده شوند تا در هنگام بارگذاری از جای خود نلغزند و موجب ریزش سقف نشوند.

شمع بندی


 سامانه آنلاین آنالیز قیمت سقف عرشه فولادی