نوع ورق :

در حال حاضر بهترین نوع رول فرم ورق عرشه فولادی رول فرمینگ به روش تایوانی می باشد که در تمامی سطوح ورق داری زائده هایی است که باعث درگیری بیشتر بتن با ورق میگردد ، در زیر نمونه این نوع ورق راملاحظه می فرمایید :

اجرای عرشه فولادی

به صورت معمول ضخامت استفاده شده ورق عرشه فولادی 0/8 میلیمتر می باشد ، البته این ضخامت از 0/7 تا 1/2 میلیمتر نیز در موارد خاص به کار میرود ، 

چگونه تشخیص بدهیم ضخامت ورق همانی است که ما سفارش داده بودیم ؟

زمانی که لبه ورق 0/7 را با سه انگشت گرفته و خم کنیم خیلی راحتتر خم می شود اما ورق 0/8 به سختی خم می گردد ، البته بهترین روش وزن کردن یک متر طول ورق می باشد :

1 متر طول ورق 0/7    میلیمتر                  7/120 کیلوگرم

1 متر طول ورق 0/8    میلیمتر                  8/200 کیلوگرم

1 متر طول ورق 0/9    میلیمتر                  9/250 کیلوگرم

1 متر طول ورق 1       میلیمتر                 10/310 کیلوگرم

ارتفاع گام ورق عرشه فولادی دو نوع 6/5 سانتی متر و 7/5 سانتی متر می باشد که نوع 7/5 سانتی متر آن معمول تر است 

 

ارتفاع ورق عرشه فولادی

 به همین ترتیب ارتفاع گلمیخ 10 و 11/5 سانتی متر می باشد یعنی برای ورق عرشه فولادی با ارتفاع گام 6/5 از گلمیخ 10 سانتی متر و برای ورق عرشه فولادی با ارتفاع گام 7/5 سانتی متر ارتفاع گلمیخ 11/5 سانتی متر استفاده می شود ، چرا ؟ چون در هر حالت میباید حداقل فاصله راس گلمیخ تا راس گام ورق عرشه فولادی می بایست حداقل 40 میلیمتر باشد .

به یاد داشته باشید چنانچه فواصل تیرهای فرعی در سقف عرشه فولادی بیشتر از 250 سانتی متر می باشد و ورق 0/8 میلیمتر مطابق جدول زیر می بایست از یک ردیف شمع جهت جلوگیری از شکم دادن سقف استفاده گردد .

فواصل تیرهای فرعی در سقف عرشه فولادی

 

پخش کردن ورق عرشه فولادی :      نمایش فیلم

لازم است در زمان سفارش ورقهای عرشه فولادی بندیلها به صورت مجزا برای هرسقف بسته بندی و ارسال گردد و به وسیله جرثقیل هر بندیل روی سقف خود گذاشته شود . هر چند دستگاه های جدیدی تحت عنوان فیکساتور برای فیکس کردن ورق عرشه فولادی بر روی بال تیرآهن وارد بازار شده ، اما ما آنرا توصیه نمیکنیم چون اتصال ضعیفی ایجاد کرده و در اثر تردد پرسنل و ضربه اتصال جدا میگردد . 

توصیه ما همان روش قبلی یعنی استفاده از تفنگ میخکوب هیلتی و میخ و چاشنی انفجاری می باشد که متوسط تعداد میخها در هر متر مربع سقف عرشه فولادی 2 تا 3 عدد می باشد .

پخش کردن ورق عرشه فولادی

 

به یاد داشته باشید در ساختمان مسکونی چنانچه از ورق 0/8 میلیمتر استفاده می کنید فواصل تیر های فرعی عرشه فولادی نباید از 2/80 بیشتر باشد ، در غیر اینصورت قطعاً سقف عرشه فولادی در زمان بتن ریزی دچار خمش و شکم دادن خواهد شد ، البته تا دهانه 3/40 را هم میتوان با استفاده از ورق 0/8 میلیمتر و یک ردیف شمع گذاری مطابق جدول بالا اجرا کرد . اما ایجاد لرزش در سقف عرشه فولادی قطعی است 

محل فلنچها و پیچها در سازه های پیچ و مهر باید توسط دستگاه فرز کاملا بریده شود تا ورق روی بالا تیرآهن بنشیند 

فلنچها و پیچها
فلاشینگ

دوربندی سقفها به وسیله فلاشینگ دو خم به ضخامت نیم میلیمتر و عرض 12/5 سانتی متر انجام میشود و جهت جلوگیری از تاب برداشته لبه ها و شکم دادن می بایست به وسیله تسمه مهار گالوانیزه مطابق تصویر بالا لبه فوقانی فلاشینگ در فواصل حداکثر 60 سانتی متر به وسیله پیچ خودکار روی ورق عرشه فولادی فیکس گردد .

اجرای گلمیخ :    نمایش فیلم

در اجرای گلمیخ مهندس ناظر و یا کارفرما می بایست موارد زیر را کنترل نمایند:

1- گلمیخ مصرفی در سقف عرشه فولادی می بایست از نوع فورج سرد باشد ، تولید گلمیخ با روش فورج گرم موجب آسیب شدید به آلیاژ فلز گلمیخ و کاهش مقاومت آن می گردد .

2-چنانچه از دستگاه استاد ولدینگ استفاده می گردد حتما از حلقه سرامیکی جهت کنترل پاشش جوش استفاده گردد .

3- گلمیخ را میتوان هم توسط دستگاه جوش اینورتور و هم استاد ولدینگ اجرا نمود چیزی که مهم است این که گلیمخ می بایست 5 میلیمتر بر روی بال تیر ذوب گردد . 

4- چنانچه از دستگاه استاد ولدینگ استفاده می شود کنترل گردد که برق سه فاز شهری حداقل 60 آمپر و 3 فاز باشد و در صورت عدم دسترسی از دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 180 آمپر و یا 200 کاوا استفاده گردد و در غیر اینصورت باعث کاهش مقاومت جوش شده و گلمیخ در آزمایش تست جوش از محل جوش خواهد شکست .

5- در تست جوش میتوان از یک لوله داربست دومتری استفاده نمود گلمیخ را با اهرم کردن به وسیله لوله تا زاویه 30 درجه خم میکنیم چنانچه گلمیخ از محل جوش خود نشکست و خم شد نمره قبولی خود را گرفته است .

6- مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان اجرای گلمیخ بر روی تیرهای اصلی یک گام در میان و بر روی تیرهای اصلی بر روی تمامی گامها اجرا میگردد .

کنترلهای قبل از بتن ریزی و حین بتن ریزی سقفهای عرشه فولادی :

1-  قبل از بتن ریزی سقف عرشه فولادی می بایست کاملا تمیز و عاری از هر گونه شی و جسم اضافه باشد همچنین حلقه های سرامیکی می بایست شکسته و از محل خود خارج گردند .

2- بتن استفاده شده در سقف عرشه فولادی معمولا 350 کیلوگرم در متر مکعب می باشد .

3- بهترین اسلامپ برای اجرای بتن سقف عرشه فولادی 12 می باشد که البته می بایست به وسیله فوق روان کننده - و نه افزایش آب - به این میزان روانی رسید .

4- حداقل ارتفاع بتن از روی سطح فوقانی ورق عرشه فولادی 5 سانتی متر میباشد .

 

ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

1- حداقل ارتفاع گام ورق از 75 میلیمتر بزرگتر باشد .
2- حمل و نصب ورققهای عرشه باید به گونه ای باشد که در حین حمل آسیبی به ورقها وارد نگردد .
3- حداقل عرض نشیمن ورقهای عرشه روی تیرهای اصلی و تیرهای لبه برابر با نصف بال تیرآهن است ، به هر حال این مقدار نباید کمتر از 50 میلیمتر باشد .
4- وصله ورقهای عرشه صرفاً بر روی تیرهای اصلی مجاز بوده و در این حالت می بایست دو عرشه وصله شونده به طولی حداقل براب 50 میلیمتر بر روی تیر اصلی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند .
5- از اجرای ورقهای عرشه فولادی که دچار تغییر شکلهای ماندگار گردیده اند خودداری شود .
6- پس از پخش عرشه های فولادی بر روی اسکلت سازه و قبل از اجرای گلمیخ ، عرشه های فولادی باید به نحو مناسبی با پرچ و یا خال جوش به تیرهای اصلی و فرعی مهار گردند.
7- پس از پخش ورق عرشه بر روی اسکلت از پرتاب ابزار آلات ، حرکت تجهیزات و ماشین آلات اجرایی و ... بر روی عرشه های فولادی که باعث تغییر شکلهای ماندگار می گردد خودداری شود .
8- حداقل ارتفاع گلمیخ بعد از نصب که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود نباید کمتر از 40 میلیمتر باشد .
9- ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از 50 میلیمتر کمتر باشد .
10- پوشش بتن روی گلمیخ نبید کمتر از 13 میلیمتر باشد .
11- در هنگام محاسبه مشخصات هندسی مقطع مختلط ، از بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق ذوزنقه ای باید صرفنظر شود .
12- فواصل گلمیخ برشگیر در امتداد تکیه گاهی نباید از 800 میلیمتر یا 8 برابر ضخامت دال هر کدام کمتر است ، تجاوز نماید .
13 - برای مقابله با بلند شدن دال ، ورق ذوزنقه ای فولادی باسد به تمام تیرهای فرعی که به صورت مقطع مختلط طراحی می شوند ، در فواصل کمتر از 400 میلیمتر مهار شوند .
این مهارها می توانند گلمیخ های برشگیر ، ترکیبی از گلمیخ ها و جوش نقطه ای و یا هر وسیله طرح شده توسط طراح باشد .
14- کنگره های ورقهای ذوزنقه ای را در روی تیر تکیه گاهی می توان به صورت طولی از هم جداکرد تا تشکیل یک ماهیچه بتنی در روی بال تیر بدهند .

 


مطالب مرتبط: