قیمت سقف عرشه فولادی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

سامانه خودکار محاسبه قیمت سقف عرشه فولادی

نمودار نوسانات قیمت ورق گالوانیزه عرشه فولادی

عرشه فولادی با ورق ۰.۸ میلیمتر
شرح مقدار/واحد قیمت واحد قیمت کل (تومان)
تهیه نقشه شاپ درائینگ (به همراه لیستوفر برش) ۱ متر مربع ۲۰۰ ۲۰۰
ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۸ میلیمتر (هفت الماس قزوین گرید یک) ۸.۵ کیلوگرم ۹,۱۷۰ ۷۸،۰۰۰
رول فرمینگ (به همراه انبوست و نک برجسته) ۸.۵ کیلوگرم ۱۰۰ ۸۵۰
گلمیخ و شعله پوش سرامیکی (برند گام فورج سرد ۱۱۵*۱۹) ۲ عدد ۳,۱۵۰ ۶,۳۰۰
فلاشینگ گالوانیزه دو خم (ورق ۰.۶ میلمیتر ارتفاع ۱۳ سانتی متر) ۰.۴ متر طول ۸,۷۰۰ ۳,۴۸۰
بتن (بتن با عیار ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب) ۰.۱ متر مکعب ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
آرماتور نمره ۸(با چشمه های ۳۰*۳۰ یک شبکه) ۳.۵ کیلوگرم ۵،۲۰۰ ۱۸،۲۰۰
میخ و چاشنی و صفحه برش (برند هاسل اورجینال هولوگرام دار) ۲ عدد ۶۵۰ ۱,۳۰۰
اجرای ورق عرشه فولادی و فلاشینگ (به وسیله تفنگ میخکوب انفجاری) ۱ متر مربع ۳,۵۰۰ ۳,۵۰۰
اجرای گلمیخ با دستگاه استادولدینگ (به روش قوس الکتریکی حوضچه مذاب) ۲ عدد ۱,۲۰۰ ۲,۴۰۰
اجرای میلگرد شبکه حرارتی ( میلگرد ۸ با چشمه ۳۰*۳۰) ۱ متر مربع ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰
اجرای بتن با ماله تلسکوپی یا تخته ماله (با تلورانس ۵ میلیمتر در هر متر مربع) ۲ متر مربع ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
جمع کل با احتساب ۲٪ بالاسری ۱۴۲,۰۰۰ تومان
عرشه فولادی با ورق ۰.۹ میلیمتر
شرح مقدار/واحد قیمت واحد قیمت کل (تومان)
تهیه نقشه شاپ درائینگ (به همراه لیستوفر برش) ۱ متر مربع ۲۰۰ ۲۰۰
ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۹ میلیمتر (هفت الماس قزوین گرید یک) ۹.۵ کیلوگرم ۹،۱۲۰ ۸۶،۶۴۰
رول فرمینگ (به همراه انبوست و نک برجسته) ۸.۵ کیلوگرم ۱۰۰ ۸۵۰
گلمیخ و شعله پوش سرامیکی (برند گام فورج سرد ۱۱۵*۱۹) ۲ عدد ۳,۱۵۰ ۶,۳۰۰
فلاشینگ گالوانیزه دو خم (ورق ۰.۶ میلمیتر ارتفاع ۱۳ سانتی متر) ۰.۴ متر طول ۸,۷۰۰ ۳,۴۸۰
بتن (بتن با عیار ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب) ۰.۱ متر مکعب ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
آرماتور نمره ۸(با چشمه های ۳۰*۳۰ یک شبکه) ۳.۵ کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۸,۲۰۰
میخ و چاشنی و صفحه برش (برند هاسل اورجینال هولوگرام دار) ۲ عدد ۶۵۰ ۱,۳۰۰
اجرای ورق عرشه فولادی و فلاشینگ (به وسیله تفنگ میخکوب انفجاری) ۱ متر مربع ۳,۵۰۰ ۳,۵۰۰
اجرای گلمیخ با دستگاه استادولدینگ (به روش قوس الکتریکی حوضچه مذاب) ۲ عدد ۱,۲۰۰ ۲,۴۰۰
اجرای میلگرد شبکه حرارتی ( میلگرد ۸ با چشمه ۳۰*۳۰) ۱ متر مربع ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰
اجرای بتن با ماله تلسکوپی یا تخته ماله (با تلورانس ۵ میلیمتر در هر متر مربع) ۲ متر مربع ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
جمع کل با احتساب ۲٪ بالاسری ۱۵۱,۰۰۰ تومان
عرشه فولادی با ورق ۱.۰ میلیمتر
شرح مقدار/واحد قیمت واحد قیمت کل (تومان)
تهیه نقشه شاپ درائینگ (به همراه لیستوفر برش) ۱ متر مربع ۲۰۰ ۲۰۰
ورق گالوانیزه به ضخامت ۱.۰ میلیمتر (هفت الماس قزوین گرید یک) ۱۰.۵ کیلوگرم ۹،۰۷۰ ۹۵،۲۰۰
رول فرمینگ (به همراه انبوست و نک برجسته) ۸.۵ کیلوگرم ۱۰۰ ۸۵۰
گلمیخ و شعله پوش سرامیکی (برند گام فورج سرد ۱۱۵*۱۹) ۲ عدد ۳,۱۵۰ ۶,۳۰۰
فلاشینگ گالوانیزه دو خم (ورق ۰.۶ میلمیتر ارتفاع ۱۳ سانتی متر) ۰.۴ متر طول ۸,۷۰۰ ۳,۴۸۰
بتن (بتن با عیار ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب) ۰.۱ متر مکعب ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
آرماتور نمره ۸(با چشمه های ۳۰*۳۰ یک شبکه) ۳.۵ کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۸,۲۰۰
میخ و چاشنی و صفحه برش (برند هاسل اورجینال هولوگرام دار) ۲ عدد ۶۵۰ ۱,۳۰۰
اجرای ورق عرشه فولادی و فلاشینگ (به وسیله تفنگ میخکوب انفجاری) ۱ متر مربع ۳,۵۰۰ ۳,۵۰۰
اجرای گلمیخ با دستگاه استادولدینگ (به روش قوس الکتریکی حوضچه مذاب) ۲ عدد ۱,۲۰۰ ۲,۴۰۰
اجرای میلگرد شبکه حرارتی ( میلگرد ۸ با چشمه ۳۰*۳۰) ۱ متر مربع ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰
اجرای بتن با ماله تلسکوپی یا تخته ماله (با تلورانس ۵ میلیمتر در هر متر مربع) ۲ متر مربع ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
جمع کل با احتساب ۲٪ بالاسری ۱۶۰,۰۰۰ تومان
عرشه فولادی دستمزدی
شرح مقدار/واحد قیمت واحد قیمت کل (تومان)
تهیه نقشه شاپ درائینگ (به همراه لیستوفر برش) ۱ متر مربع ۲۰۰ ۲۰۰
میخ و چاشنی و صفحه برش (برند هاسل اورجینال هولوگرام دار) ۲ عدد ۶۵۰ ۱,۳۰۰
اجرای ورق عرشه فولادی و فلاشینگ (به وسیله تفنگ میخکوب انفجاری) ۱ متر مربع ۳,۵۰۰ ۳,۵۰۰
اجرای گلمیخ با دستگاه استادولدینگ (به روش قوس الکتریکی حوضچه مذاب) ۲ عدد ۱,۲۰۰ ۲,۴۰۰
اجرای میلگرد شبکه حرارتی ( میلگرد ۸ با چشمه ۳۰*۳۰) ۱ متر مربع ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰
اجرای بتن با ماله تلسکوپی یا تخته ماله (با تلورانس ۵ میلیمتر در هر متر مربع) ۲ متر مربع ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
جمع کل با احتساب ۵٪ بالاسری ۱۱,۵۰۰ تومان

جهت ثبت پیش فاکتور لطفا کلیک کنید

وجه تمایز سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به انواع دیگر سقفهای مرسوم، استفاده از دو عنصر ورقهای گالوانیزه فرم شده ذوزنقه ای شکل و گلمیخ برشگیرهای به کار رفته در آن می باشد، البته دو عنصر بسیار حیاتی دیگر نیز در سقفهای عرشه فولادی وجود دارد که با دیگر سقفها مشترک می باشد و آن آرماتوربندی و بتن ریزی بر روی سقفهای عرشه فولادی می باشد.

درباره‌ی عرشه فولادی بیشتر بدانید

اجزای به کار رفته در سقف عرشه فولادی  به همراه ضریب ریالی

واحد متره و برآورد سقف عرشه فولادی مانند بسیاری دیگر از آیتم‌های ساختمانی متر مربع می‌باشد، برای محاسبه یک متر مربع تهیه، تولید و اجرای سقف عرشه فولادی ابتدا باید اجزا و مواد به کار رفته در این نوع سقف‌ها معرفی گردند. اجزای به کار رفته در سقف عرشه فولادی شامل با تعیین ضریب ریالی به ترتیب ارزش مالی:

 • ۱- ورق گالوانیزه رول فرم شده عرشه فولادی: ۶۱٪
 • ۲- میلگرد حرارتی: ۱۳٪
 • ۳- بتن مصرفی:  ۱۱٪
 • ۴- دستمزد اجرا: ۶٪
 • ۵- گلمیخ و شعله پوش سرامیکی: ۴٪
 • ۶- فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار: ۲٪
 • ۷- میخ و چاشنی انفجاری و صفحه برش: ۲٪

۱- ورق گالوانیزه رول فرم شده عرشه فولادی

قیمت ورق گالوانیزه رول فرم شده عرشه فولادی

مهمترین و پر هزینه ترین جزء سقف عرشه فولادی ورقهای گالوانیزه می باشد، این ورقها با ضخامت ۰.۸ میلیمتر الی ۱.۲۵ میلیمتر و در عرض ۱۲۵ سانتیمتر به صورت رولی در کارخانه‌های مختلفی مانند امیرکبیر کاشان، هفت الماس قزوین، تاراز شهرکرد، فولاد مبارگه اصفهان و همچنین ورقهای وارداتی هندی، قزاق، اکراین و چینی در بازار موجود می‌باشند.
برای محاسبه قیمت تمام شده ورق گالوانیزه رول فرم شده به روش زیر اقدام می‌گردد:

 • ۱- وزن ورق به کار رفته در یک متر مربع سطح مفید * قیمت واحد کیلوگرم ورق گالوانیزه
 • ۲- وزن ورق به ضخامت ۰.۸ میلیمتر  برای یک متر مربع سطح عرشه فولادی مفید با احتساب اورلب و پرت ۸.۲۰۰ کیلوگرم
 • ۳- برای ورق با ضخامت ۰.۹ میلیمتر ۹.۳۰۰ کیلوگرم
 • ۴- برای ورق با ضخامت ۱.۰۰ میلیمتر ۱۰.۲۵۰ کیلوگرم
 • ۵- و ورق با ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر حدوداً ۱۳ کیلوگرم 

می‌باشد.

جدول وزنی ورق گالوانیزه 

۲- میلگرد حرارتی

درباره‌ی میلگرد حرارتی

میلگرد حرارتی به کار رفته در سقف عرشه فولادی که ۱۳٪ از هزینه را به خود اختصاص می‌دهد به صورت یک شبکه به شکل مش آماده بافته شده و یا میلگرد شاخه‌ای معمولاً میلگرد آجدار ۸ و یا ۱۰ به کار می‌رود (استفاده از میلگرد به صورت کلاف به هیچ عنوان توصیه نمی‌گردد.) شبکه به کار رفته میلگرد حرارتی با چشمه‌های ۲۰*۲۰ - ۲۵*۲۵ – ۳۰*۳۰ بسته به فواصل دهانه‌ها و میزان بارزنده و کاربری ساختمان تعیین می‌گردد. وزن میلگرد نمره ۸ با چشمه های ۲۰*۲۰ برای هر متر مربع با احتساب پرت و اورلب حدود ۴.۵ کیلوگرم

 • ۱- نمره ۸ با چشمه های ۲۵*۲۵   حدود ۳.۶۰۰ کیلوگرم
 • ۲- نمره ۸ با چشمه های ۳۰*۳۰ حدود ۲.۸۰۰ کیلوگرم
 • ۳- نمره ۱۰ با چشمه های ۲۰*۲۰ حدود ۶.۸۰۰ کیلوگرم
 • ۴- نمره ۱۰ با چشمه‌های ۲۵*۲۵ حدود ۵.۶۰۰ کیلوگرم
 • ۵- نمره ۱۰ با چشمه‌های ۳۰*۳۰ حدود ۴.۴۰۰ کیلوگرم

می‌باشد.

جدول وزنی شبکه مش آماده

۳- بتن مصرفی

بتن مصرفی عرشه فولادی

بتن مورد نیاز برای یک متر مربع سقف عرشه فولادی به صورت تقریبی ۰.۱۱ متر مکعب می‌باشد که ۱۱٪ از هزینه کل تهیه و اجرای سقف عرشه فولادی است. ارتفاع بتن از روی قائده فوقانی ورق ذوزنقه‌ای حداقل ۵ سانتی‌متر می‌باشد و ارتفاع آن از روی قائه تحتانی ورق ذوزنقه‌ای ۱۳ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. البته با توجه به نوع میلگرد مصرفی و همچنین کاربری ساختمان ارتفاع بتن از روی سطح فوقانی ورق ذوزنقه‌ای ممکن است به ۷ سانتی‌متر نیز برسد که این امر حجم بتن مصرفی برای یک متر مربع را می تواند تا ۰.۱۴ متر مکعب افزایش دهد.
بتن مصرفی در سقف عرشه فولادی با عیار معمولاً ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب و با اسلامپ ۱۲ انجام می‌گردد (افزایش روانی بتن از ۸ استاندارد به ۱۲ حتماً توسط فوق روان کننده انجام گیرد و از روان کردن بتن با آب جداً خودداری گردد). برای محاسبه هزینه بتن حتماً انعام پمپ بتن و همچنین انعام راننده‌های بتن و مواد مواد فوق روان کننده لحاظ گردد.

سامانه آنلاین محاسبه خودکار 

۴- گلمیخ و شعله پوش سرامیکی  

قیمت گلمیخ و شعله پوش سرامیکی


این آیتم حدود ۴٪ از هزینه را شامل می‌گردد که به طور متوسط ۲.۲ عدد گلمیخ برای هر متر مربع سقف عرشه فولادی مصرف می‌گردد گلمیخ‌ها در دو اندازه استاندارد ۱۹*۱۱۵ و ۱۹*۱۰۰ متناسب با ارتفاع گام ورق استفاده می‌گردد و شعله پوش سرامیکی که جهت جلوگیری از پاشش مواد مذاب حاصل از برقراری قوس الکتریکی دستگاه استاد ولدینگ به کار می‌رود جزء اجزای موقت بوده که می‌بایست قبل از آرماتوربندی شکسته و جمع‌آوری گردد.

جدول سایز ورق و میلگرد

۵- فلاشینگ دوربند گالوانیزه و تسمه مهار 

قیمت فلاشینگ و تسمه مهار


فلاشینگ گالوانیزه که در لبه‌های محیطی و پیرامونی سقف‌های و کنار بازشوها و راه‌ پله‌ها اجرا می‌گردد از جنس گالوانیزه به صورت دوخم و به ارتفاع ۱۳ سانتی‌متر و از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۵ میلیمتر می‌باشد، این آیتم نیز ۲٪ از کل هزینه را به خود اختصاص می‌دهد.

درباره ورق گالوانیزه عرشه فولادی

۶- میخ و چاشنی انفجاری  

قیمت میخ و چاشنی انفجاری


از دیگر آیتم‌هایی که در برآورد مطرح میگردد و حدود ۲٪ از کل هزینه را شامل می‌گردد  میخ و چاشنی انفجاری می‌باشد که جهت تثبیت و فیکس کردن ورق‌های بر روی اسکلت فلزی از آن استفاده می‌گردد. میزان مصرف حدود ۲ الی ۳ عدد میخ و چاشنی برای هر متر مربع اجرای ورق گالوانیزه عرشه فولادی می‌باشد.

مقاله‌های سقف عرشه فولادی

۷- دستمزد اجرا  

دستمزد اجرای سقف عرشه فولادی


هزینه اجرای سقف عرشه فولادی که حدود ۶٪ کل هزینه را به خود اختصاص می‌دهد، شامل: تثبیت و فیکس کردن ورق گالوانیزه عرشه فولادی، نصب فلاشینگ‌های دوربند به همراه تسمه مهار، اجرای گلمیخ با دستگاه استاد ولدینگ، آرماتوربندی میلگرد حرارتی و اجرای بتن با تخته ماله می‌باشد.

پروژه‌های انجام شده


مطالب مرتبط: